Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 3/2009

Iván Szelényi:
János Kornai: From Socialism to Capitalism [611]

Szelényi, Iván. 2009. „János Kornai: From Socialism to Capitalism.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (3): 611-614

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz