Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review / Sociologický časopis 2/2009

Jiří Šafr, Julia Häuberer:
Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie [480]

Šafr, Jiří, Julia Häuberer. 2009. „Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (2): 480

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz