Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review / Sociologický časopis 2/2009

Marek Skovajsa:
From the leaving editor [240]

Skovajsa, Marek. 2009. „Poslední slovo úvodem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 45 (2): 240-242

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz