Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review / Sociologický časopis 2/2009

Czech issue

Content

Ondřej Císař:
Editorial [239]

Marek Skovajsa:
From the leaving editor [240]

Sociological Research

Hynek Jeřábek:
Family Care for Seniors as a ‘Labour of Love’ – New Arguments [243]

Lenka Slepičková, Petr Fučík:
The Social Context of Attitudes towards Various Infertility Strategies [267]

Natalie Simonová:
Shifts in the Intergenerational Transmission of Education in a Historical Perspective in the Czech Republic [291]

Martina Mikeszová, Martin Lux, Anne Morisseau:
The Potential Unaffordability of Rental Housing after Rent Deregulation in a Regional Perspective [315]

Across Disciplines

Martin Kanovský:
Essentialism and Ethnicity: The Socio-cognitive Explanation of Representing Social Groupings [345]

Pavel Horák, Markéta Horáková:
Street-level Bureaucrats and Their Role in Public Policy [369]

Jiří Vinopal:
The Situation of the Standardised Interview from the Perspective of Cognitive Approaches [397]

Libor Prudký:
A Last Meeting with Zdeněk Strmiska [421]

Curriculum vitae from July 1989 [422]

Miloslav Petrusek:
Zdeněk Strmiska – My Teacher and Close and Distant Friend [423]

Georges Mink:
Zdeněk Strmiska in France [426]

A Selected Bibliography of Works by Zdeněk Strmiska [428]

Miroslav Paulíček:
Vladimír Borecký – An Attentive Wanderer through the World of Humor [431]

Reviews

Jiří Šubrt:
Richard Jung: Experience and Action: Selected Items in Systems Theory [435]

Miloslav Petrusek:
Joanna Derdowska: Praskie przemiany: Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi [438]

Daniel Kunštát:
Adéla Gjuričová, Michal Kopeček (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989 [440]

Karel Černý:
Jiří Tomeš, David Festa, Josef Novotný et al.: Konflikt světů a svět konfliktů. Střety idejí a zájmů v současném světě [444]

Čeněk Kras:
Václav Bělohradský: Společnost nevolnosti – eseje z pozdější doby [448]

Zdeněk R. Nešpor:
Robert Wuthnow: After the Baby Boomers. How Twenty- and Thirty-somethings Are Shaping the Future of American Religion [451]

Dan Ryšavý:
Henry Bäck, Hubert Heinelt, Annick Magnier (eds.): The European Mayor. Political Leaders in the Changing Context of Local Democracy [454]

Pavel Nejdl:
Mark E. Warren, Hilary Pearse (eds.): Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly [458]

Markéta Žampachová:
Roger Ingham, Peter Aggleton (eds.): Promoting Young People’s Sexual Health. International Perspectives [462]

Information

Michal Illner:
Konference Masarykovy české sociologické společnosti 2009 [467]

Marek Skovajsa:
Workshop Deliberativní metody ve výzkumu místních společenství [468]

Radka Taucová:
Berlínská konference k otevřenému přístupu k vědeckým publikacím [470]

Olga Vidláková:
Konference o etice ve veřejné správě (Olga [472]

Petr Soukup:
Conference Cyberspace 2008 [474]

Marek Jakoubek:
Konference a setkání Gypsy Lore Society [475]

Eva Mitchell:
Zpráva z mezinárodní letní školy New Risks and New Governance in Europe [478]

Jiří Šafr, Julia Häuberer:
Unsichere Zeiten – 34. kongres Deutsche Gesellschaft für Soziologie [480]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz