Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

P. Machonin:
A Veiled Vision of Economic Transformation. Czech Economics between the Past and the Future (An Institutional view [237]

Machonin, P.. 1999. „Lubomír Mlčoch: Zastřená vize ekonomické transformace. Česká ekonomika mezi minulostí a budoucností (Institucionální pohled) .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 237-238

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz