Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Jiří Večerník:
Philip R. De Jong, Theodore R. Marmor (eds.): Social Policy and the Labour Market [235]

Večerník, Jiří. 1999. „Philip R. De Jong, Theodore R. Marmor (eds.): Social Policy and the Labour Market.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 235-236

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz