Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

L. Gatnar:
The First Slovak-Czech Sociological Days. Bratislava '99 [240]

Gatnar, L.. 1999. „Prvé slovensko-české sociologické dni Bratislava '99.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 240-240

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz