Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

K. Volná:
Revue française de sociologie [241]

Volná, K.. 1999. „Revue française de sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 241

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz