Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Ilja Šrubař:
The Citizen and Market Economics. Incomes, Inequalities and Political Attitudes in Czech Society [233]

Šrubař, Ilja. 1999. „Jiří Večerník: Občan a tržní ekonomika. Příjmy, nerovnosti a politické postoje v české společnosti.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 233-234

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz