Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Gabriel Tkáč:
Prague's Cultural Facilities [219]

Tkáč, Gabriel. 1999. „Pražská kulturní zařízení.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 219-232

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz