Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Dana Sýkorová:
The Family and Community in Central Europe [207]

Sýkorová, Dana. 1999. „Rodina a obec ve střední Evropě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 207-218

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz