Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Lenka Buštíková:
Social Network Analysis [193]

Buštíková, Lenka. 1999. „Analýza sociálních sítí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 193-206

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz