Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1999

Irena Reifová:
Adorno and Lazarsfeld: An Encounter of the Apocalyptic and the Integrated [181]

Reifová, Irena. 1999. „Adorno a Lazarsfeld: Setkání skeptika a těšitele.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 35 (2): 181-192

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz