Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

J. Kraus, L. Pištora:
Population Census 2001 [123]

Kraus, J., L. Pištora. 2000. „Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 123-124

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz