Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

V. Divišová:
Gender Studies Centre [122]

Divišová, V.. 2000. „Centrum studií rodu: gender studies.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 122-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz