Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Z. Vajdová, J. Musil:
Will Europe Function? The Fourth European Sociological Conference, Amsterdam, August 18-21, 1999 [120]

Vajdová, Z., J. Musil. 2000. „Bude Evropa fungovat? Čtvrtá evropská sociologická konference 18.-21. srpna 1999 v Amsterodamu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 120-121

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz