Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

E. Rendlová:
Conference of the MCSA: The Readiness of Czech Society for Integration into Europe - What we shall gain, lose, and offer [119]

Rendlová, E.. 2000. „Vědecká konference MČSS "Připravenost české společnosti na integraci s Evropou - co získáme, co ztratíme, co nabízíme" .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 119-119

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz