Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

E. Rendlová:
General Assembly of Masaryk's Czech Sociological Association [117]

Rendlová, E.. 2000. „Valné shromáždění Masarykovy české sociologické společnosti .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 117-118

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz