Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

P. Mareš:
Martin Potůček, Iveta Radičová (eds.): Social Policy in the Czech and Slovak Republics after 1989 [111]

Mareš, P.. 2000. „Martin Potůček, Iveta Radičová (eds.): Sociální politika v Čechách a na Slovensku po roce 1989 .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 111-114

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz