Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Ondřej Císař:
Deconstruction as Political Action [97]

Císař, Ondřej. 2000. „Dekonstrukce jako politické jednání .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 97-110

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz