Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Radomír Havlík, Jaroslav Koťa:
Reflections on Czech Sociology of Education and Youth in the 1990s [87]

Havlík, Radomír, Jaroslav Koťa. 2000. „Zamyšlení nad českou sociologií výchovy, vzdělávání a mládeže v 90. letech .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 87-96

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz