Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Hynek Jeřábek:
The Beginnings of P. Lazarsfeld's Political Sociology - The People's Choice [67]

Jeřábek, Hynek. 2000. „Počátky Lazarsfeldovy politické sociologie - The People's Choice.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 67-82

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz