Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Zdenka Vajdová:
Housing Paths Realised Through the Market [57]

Vajdová, Zdenka. 2000. „Dráhy bydlení realizované prostřednictvím trhu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 57-66

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz