Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/2000

Eva Heřmanová, Tomáš Kostelecký::
Regional Differentiation of the Housing Market and its Causes [41]

Heřmanová, Eva, Tomáš Kostelecký:. 2000. „Regionální diferenciace na trhu bydlení a její příčiny.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 36 (1): 41-56

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz