Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Kateřina Vojtíšková, Karel Kouba:
Letní škola metod a technik ECPR [229]

Vojtíšková, Kateřina, Karel Kouba. 2008. „ Letní škola metod a technik ECPR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 229-230

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz