Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Jiří Šubrt:
Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby [207]

Šubrt, Jiří. 2008. „ Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 207-209

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz