Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Ota Sedláček, Zdenka Mansfeldová:
Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý [Akihiro Ishikawa at Seventy] [189]

Sedláček, Ota, Zdenka Mansfeldová. 2008. „Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 189-192

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz