Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Petr Skalník:
Gellnerovec Jiří Musil [187]

Skalník, Petr. 2008. „Gellnerovec Jiří Musil .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 187-188

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz