Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Claire Wallace:
O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě [184]

Wallace, Claire. 2008. „O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 184-186

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz