Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Pavel Machonin:
Obhajoba realistického pojetí modernizace. Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám [In Defence of a Realistic View of Modernisation] [167]

Machonin, Pavel. 2008. „Obhajoba realistického pojetí modernizace. Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 167-176

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz