Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Dana Sýkorová:
Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů [Childlessness in Old Age. The Social Integration of Childless Seniors]. [113]

Sýkorová, Dana. 2008. „Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 113-138

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz