Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Ema Hrešanová, Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami [New Trends in the Czech Birthing System and Emerging Social Inequalities among Birthing Women] [87]

Hrešanová, Ema, Jaroslava Hasmanová Marhánková. 2008. „Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (1): 87-112

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz