Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis / Czech Sociological Review 1/2008

Czech issue

Content

Marek Skovajsa:
Editorial [3]

ARTICLES

Margaret S. Archer:
Lze najít pojítko mezi vysvětlením a porozuměním? [Can Explanation and Understanding Be Linked?] [7]

Iva Šmídová, Klára Janoušková, Tomáš Katrňák:
Faktory podmiňující vzdělanostní aspirace a vzdělanostní segregaci dívek a chlapců v českém vzdělávacím systému [Factors behind the Educational Aspirations and Educational Segregation of Girls and Boys in the Czech Education System] [23]

Martin Kreidl:
Mohou rozdíly v laickém chápání zdraví vysvětlit rozdíly v subjektivním zdravotním stavu mezi statusovými skupinami? [Can Status Differences in Lay Knowledge about Health Explain Status Differences in Subjective Health?] [55]

SOCIOLOGICAL RESEARCH

Ema Hrešanová, Jaroslava Hasmanová Marhánková:
Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami [New Trends in the Czech Birthing System and Emerging Social Inequalities among Birthing Women] [87]

Dana Sýkorová:
Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů [Childlessness in Old Age. The Social Integration of Childless Seniors]. [113]

Olga Nešporová:
Veřejná připomínka smrti – pomníčky u silnic obětem dopravních nehod [The Public Remembrance of Death – Roadside Memorials] [139]

DISCUSSIONS

Pavel Machonin:
Obhajoba realistického pojetí modernizace. Poznámky k článku prof. Árnasona a dalším polemikám [In Defence of a Realistic View of Modernisation] [167]

JUBILEES

Martin Hampl:
K osmdesátým narozeninám Jiřího Musila [For Jiří Musil on His Eightieth Birthday] [177]

Ray Pahl:
Ohlédnutí za jedním přátelstvím. Profesoru Jiřímu Musilovi k osmdesátinám [181]

Claire Wallace:
O Jiřím Musilovi a Středoevropské univerzitě [184]

Petr Skalník:
Gellnerovec Jiří Musil [187]

Ota Sedláček, Zdenka Mansfeldová:
Akihiro Ishikawa sedmdesátiletý [Akihiro Ishikawa at Seventy] [189]

SYMPOSIUM

Michal Kubát:
Jerzy J. Wiatr a jeho pojetí politiky ve středovýchodní Evropě [Jerzy J. Wiatr’s Take on Politics in Central-Eastern Europe] [193]

REVIEWS

Jiří Šubrt:
Miloslav Petrusek: Společnosti pozdní doby [207]

Marie Bahenská:
Petra Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.): V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity [210]

Lukáš Novotný:
Jaroslav Otčenášek: Němci v Čechách po roce 1945. Na příkladu západního Podještědí [214]

Arnošt Svoboda:
Aleš Sekot: Sociologie sportu [217]

Zdeněk R. Nešpor:
Nancy T. Ammerman (ed.): Everyday Religion. Observing Modern Religious Lives [219]

Marek Skovajsa:
Sanford F. Schram, Brian Caterino (eds.): Making Political Science Matter. Debating Knowledge, Research, and Method [222]

INFORMATION

Kateřina Vojtíšková, Karel Kouba:
Letní škola metod a technik ECPR [229]

Zdeněk R. Nešpor:
Archiválie obnovené Společnosti pro sociální bádání [231]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz