Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání abstraktů pro monotematické číslo Sociologického časopisu s pracovním názvem „Proměny politického chování, parlamentní a stranické politiky v České republice v letech 1989–2014“

The call for papers for the thematic issue relates solely to the Czech edition of the journal.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz