Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva k podávání návrhů monotematických bloků a čísel pro české vydání Sociologického Časopisu na období 2015–2017

The call for papers for the thematic issue relates solely to the Czech edition of the journal.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz