Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzva pro podávání návrhů článků pro monotematické číslo „Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí“

The call for papers for the thematic issue relates solely to the Czech edition of the journal.

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz