Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Výzvy pro zasílání recenzních výtisků

Nakladatelé mohou zasílat nabídky nebo recenzní výtisky do redakce Sociologického časopisu. Uveřejněnou recenzi po otištění zasíláme na adresu nakladatele.

V případě zájmu kontaktujte Tiskové a ediční oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Jilská 1
110 00 Praha 1
tel: 210 310 217
e-mail: casopis@soc.cas.cz

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz