Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Kontakt

Vydává: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Adresa
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
Tiskové a ediční oddělení

Jilská 1
110 00 Praha
Czech Republic
Tel.: +420 210 310 217
e-mail: casopis@soc.cas.cz

Šéfredaktor českého vydání
Ondřej Císař ondrej.cisar@soc.cas.cz

Šéfredaktorka anglického vydání
Tereza Stöckelová tereza.stockelova@soc.cas.cz

Editorka anglického vydání
Dana Hamplová dana.hamplova@soc.cas.cz

Editor sekce knižních recenzí anglického vydání
Pieter Vanhuysse pietervanhuysse@gmail.com

Výkonná redaktorka českého vydání
Kristýna Přibylová kristyna.pribylova@soc.cas.cz

Výkonná redaktorka anglického vydání
Robin Cassling robin.cassling@gmail.com

Asistentka redakce, objednávky předplatného
Martina Hartmanová tiskove@soc.cas.cz

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz