Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1996

české číslo

Obsah čísla

STATI

Ulrich Beck:
Nalézání politična [131]

Miloš Havelka, Karel Müller:
Procesy transformace a teorie modernizace [143]

Denis O’Sullivan:
Kulturní cizinci a rekonstrukce školství. Lekce z irské zkušenosti pro střední Evropu? [159]

Ladislav Rabušic, Petr Mareš:
Je česká společnost anomická? [175]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Jiří Šubrt:
Modernizační hesla a mýty v sociologii poválečné periody. Stručný nástin problematiky [189]

Z DĚJIN SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU

Hynek Jeřábek:
Hadley Cantril a Robert K. Merton – dva výzkumy mimořádného působení rozhlasového vysílání: “Invasion from Mars” a “War Bond Drive” [199]

DISKUSE

Jan Řehák:
Mosty, propasti a jedno řemeslo (výuka a výzkum) [213]

Antonín Rašek:
Nastavit kritické zrcadlo [217]

Jiří Večerník:
Také sociologie má svůj trh [220]

RECENZE

Stanislav Hubík:
Jan Keller: Dvanáct omylů sociologie [223]

Jitka Rychtaříková:
Ladislav Rabušic: Česká společnost stárne [226]

Jan Dobeš:
Milan Otáhal: Opozice, moc, společnost 1969-1989 [228]

Miloslav Petrusek:
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university G 36; Eduard Urbánek (ed.): Proměny současné sociologie [233]

Jiřina van Leeuwen-Turnovcová:
Karl Kaser: Hirten, Kämpfer, Stammeshelden: Ursprünge und Gegenwart des balkanischen Patriarchats [235]

Vladimír Srb:
Eva Davidová: Cesty Romů – Romano drom 1945-1990 [239]

ZPRÁVY A INFORMACE

Jan Vláčil:
Modernizace v pojetí Ulricha Becka [243]

Václav Houžvička:
Změny v pohraničí [243]

B. Koukola, J. Kapr:
Slezská univerzita v Opavě [246]

ANOTACE

Miloslav Petrusek:
Česká sociologická literatura poslední doby [249]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz