Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1996

české číslo

Obsah čísla

Miloš Havelka:
Úvodem [259]

STATI

Bedřich Moldan:
K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje [261]

Jan Kamarýt:
Riziková společnost a ekologická modernizace [279]

Hana Librová:
Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR [285]

Petr Mareš, Ladislav Rabušic:
K měření subjektivní chudoby v české společnosti [297]

PŘEHLEDOVÉ STATI

Jiří Kabele:
Sociální konstruktivismus [317]

Zdenka Vajdová:
Politická kultura – teoretický koncept a výzkum [339]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Pavol Frič:
Postoje obyvatel ČR a SR k problému životního prostředí [353]

STUDENTI PÍŠÍ

Arnošt Veselý:
Sociologie poznání, K. R. Popper a vědecká metoda diskuse aneb malé poznámky o sociologickém extremismu [361]

RECENZE

Oleg Suša:
Ulrich Beck: Erfindung des Politischen [365]

Karel Berka:
Robert A. Dahl: Demokracie a její kritici [368]

Miloslav Petrusek:
Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera [370]

Bedřich Loewenstein:
Stefan Breuer: Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Weber [372]

Pavla Horská:
Alain Blum: Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1991 [374]

Vladimír Soják:
Our Global Neighbourhood. The report of the commission on global governance [376]

ZPRÁVY A INFORMACE

Hynek Jeřábek:
Paul Felix Lazarsfeld jubilující (13. 2. 1901-30. 8. 1976) [379]

Klára Vlachová:
ISSP – International Social Survey Programme [382]

Ladislav Rabušic:
Internetový sociologický časopis [383]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz