Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1996

české číslo

Obsah čísla

Lubomír Brokl:
Úvodem k monotematickému číslu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1996 [387]

STATI

Lubomír Brokl:
Parlamentní volby 1996 [389]

Miroslav Novák:
Volby do Poslanecké sněmovny, vládní nestabilita a perspektivy demokracie v ČR [407]

Kevin Krause:
Systém politických stran v České republice, demokracie a volby roku 1996 [423]

Petr Kopecký, Pavel Hubáček, Petr Plecitý:
Politické strany v českém Parlamentu (1992-1996): organizace, chování a vliv [439]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Pavel Šimoník:
Politické spektrum v České republice [457]

KULATÝ STŮL

-:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1996 z pohledu sociologie [471]

Jaroslav Kapr:
Za Jiřím Nehněvajsou [493]

Jaroslav Kapr:
Za jedním z nestorů české sociologie, prof. Mirkem Dismanem [494]

DISKUSE

Ivo Možný:
Dvě řemesla, stejná řehole [495]

RECENZE

L. Mlčoch:
Friedrich A. Hayek: Osudná domýšlivost. Omyly socialismu [497]

J. Sedláček:
Szacki: Liberalizm po komunizmie [499]

J. Kandert:
Jaroslav Krejčí: Civilizace Asie a Blízkého východu. Náboženství a politika v souhře a střetání [503]

J. Krejčí:
Komentář k recenzi knihy o civilizacích Asie a Blízkého východu [505]

ZPRÁVY A INFORMACE

Z. Mansfeldová:
Einheit und Differenz [507]

E. Mleziva:
Osobní počítač a lidský potenciál [508]

A. Miltová, J. Ryba:
SocioLOgické Nakladatelství slaví pět let svého trvání [509]

J. Sedláček:
Čtyřicet let Polské sociologické společnosti [511]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz