Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1997

české číslo

Obsah čísla

STATI

Georg Vobruba:
Sociální dynamika mezer blahobytu [131]

Jiří Přibáň:
Legitimita práva, intimita a “infikce” [145]

Oleg Suša:
Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí [157]

Tomáš Sirovátka:
Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu v České republice [169]

ČEŠTÍ SOCIOLOGOVÉ V ZAHRANIČÍ

J. L. Porket:
Viditelná versus neviditelná ruka [189]

ROZHOVOR

M. Petrusek:
Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi [203]

RECENZNÍ STAŤ

Stanislav Hubík:
Zygmunt Bauman – úvahy o postmoderní době [217]

RECENZE

L. Kotačka:
T. C. W. Blanning (ed.): The Oxford Illustrated History of Modern Europe [225]

M. Petrusek:
Keneth Thompson: Key Quotations in Sociology [227]

M. Petrusek:
Pauline Marie Rosenau: Post-Modernism and the Social Sciences. Insights, Inroads, and Intrusion; Robert Hollinger: Postmodernism and the Social Sciences: A Thematic Approach [228]

Z. Vajdová:
Stephan White, John Gardner, George Schöpflin, Tony Saich: Communist and Postcommunist Political Systems. An Introduction [234]

J. Keller, M. Čihák:
Dva pohledy na knihu George Ritzer: Mcdonaldizace společnosti (Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života) [237]

B. Loewenstein:
Ernest Gellner: Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft und ihre Gegner [241]

M. Illner:
Pavel Machonin sedmdesátníkem [243]

M. Petrusek:
S Pavlem Machoninem [243]

ZPRÁVY A INFORMACE

P. Machonin:
O klasicích sociologie v Sankt-Peterburgu [249]

M. Illner:
Role nadnárodních procesů v transformaci středoevropských a východoevropských společností [251]

I. Wallerstein:
Západ a ti druzí [253]

ANOTACE

K. Volná:
Revue française de sociologie [255]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz