Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1997

české číslo

Obsah čísla

Miloš Havelka:
Úvodem [3]

STATI

Gábor Tóka:
Strany a volby ve střední a východní Evropě [5]

TOKA:
GÁBOR TÓKA: Strany a volby ve střední a východní Evropě, tabulka 4 [5]

Hana Librová:
Decentralizace osídlení – vize a realita. Část druhá: decentralizace v realitě České republiky [27]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Petr Pavlínek:
Vybrané teoretické interpretace současné transformace kapitalismu [41]

METODOLOGICKÁ RUBRIKA

Jane C. Kronick:
Alternativní metodologie pro analýzu kvalitativních dat [57]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMU

Blanka Řeháková:
Příjmy a spravedlnost: tolerance české veřejnosti k příjmovým nerovnostem v roce 1992 a 1995 [69]

Věra Haberlová:
Období 1992-1996 v datech výzkumů veřejného mínění [87]

Věra Haberlová:
Věra Haberlová: Období 1992-1996 v datech výzkumů veřejného mínění. Schéma 1 [87]

RECENZE

L. Kotačka:
Ernest Gellner: Encounters with Nationalism [99]

M. Petrusek:
Jiří Gabriel, Lubomír Nový, Jan Zouhar, Josef Krob a Helena Pavlincová (red.) Česká filozofie ve 20. století I.: Směry, osobnosti, problémy [107]

J. Keller:
Zygmunt Bauman: Myslet sociologicky. Netradiční uvedení do sociologie [109]

P. Horská:
Bernard Michel: Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe sičcle [111]

J. Kapr:
Oldřich Matoušek: Ústavní péče , Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces [113]

V. Doubek:
Peter Demetz (ed.): T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen und europäischen Literatur- und Geistesgeschichte: Dostojevskij; Von Puškin zu Gorkij; Musset, Byron, Goethe, Lenau [115]

ZPRÁVY A INFORMACE

M. Purkrábek:
Pokus o poznání veřejné politiky [119]

P. Machonin:
Regionální konference ISA [121]

ANOTACE

M. Petrusek:
Antonio Sacca: Storia della sociologia [123]

M. Špejra:
Wolfgang Welsch: Estetické myslenie [123]

K. Volná:
Revue française de sociologie [124]

P. Machonin:
Anotace prací týmu sociální transformace a modernizace Sociologického ústavu Akademie věd České republiky [126]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz