Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1995

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Miloš Havelka:
Úvodem [419]

Stati

Libor Musil:
Statusová solidarita a česká sociální politika [423]

Jan Vláčil:
Profesní a sociálně politické orientace českých manažerů [435]

Helena Hudečková:
Privatizace v zemědělství a obnova venkova [449]

Esej

Bedřich Loewenstein:
Manifest nepolitické politiky. “Česká otázka” po 45 letech [463]

Čeští sociologové v zahraničí

Ota Ulč:
Profil a motivace československých emigrantů v osmdesátých letech našeho století [473]

Z empirických výzkumů

Irena Hradecká:
Výrobní dělníci, industriální vztahy a sociální politika: základní orientace a postoje [485]

Alena Nedomová:
V blízkosti hranic. Identifikace obyvatel dosídlených po 2. světové válce do českého pohraničí a jejich potomků s místem současného bydliště na příkladu Českého Krumlova a Teplic [501]

Jiří Musil:
Za Arnoštem Gellnerem [517]

Diskuze

Petr Matějů:
Bylo třeba polopravd a osobních invektiv? [521]

Petr Matějů:
Není-li důvod k bezradnosti, pak jistě k hluboké skepsi [523]

Recenze

Jan Sedláček:
Stanislaw Cieśla: Georg Simmel i podstawy jego socjologii [527]

Radim Marada:
Johann P. Arnason: The Future that Failed. Origins and Destinies of the Soviet Model [530]

Zdeněk Pavlík:
Historická demografie, sv. 17 a 18 [533]

Zprávy a informace

Jiří Buriánek:
Konference Masarykovy české sociologické společnosti “Transformace české společnosti” 17. a 18. 11. 1995 [537]

Jiří Buriánek:
Valná hromada Masarykovy české sociologické společnosti 17. 11. 1995 [539]

Pavla Horská:
Konference k stému výročí vydání “Pravidel sociologické metody” Emila Durkheima v Paříži [539]

Jaroslav Kapr:
Mezinárodní konference Media 95. Zkušenosti a očekávání pět let poté [540]

Zdenka Mansfeldová:
Problémy europeizace regionu [541]

Pavla Horská:
50 let kontaktů mezi demografií a ostatními vědami o člověku a společnosti [542]

Klára Vlachová:
28. Letní škola analýzy a sběru dat v sociálních vědách na univerzitě v Essexu [544]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz