Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 3/1995

české číslo

Obsah čísla

Stati

Dušan Šimek:
Práce jinak? Poznámky k sociálním souvislostem práce [291]

Miroslav Novák:
Systémy politických stran a základní modely opozice [305]

Jiří Večerník:
Staré a nové ekonomické nerovnosti: případ českých zemí [321]

Ľuba Kráľová:
Homogamia – zákon alebo alternatíva výberu životného partnera? [335]

Esej

Csaba Szaló:
O změně osvětlení a zbarvení všech věcí: sociální konstrukce zkušeností [345]

Diskuze

Pavel Machonin:
K důkladnější analýze příčin problémů české sociologie [357]

Jadwiga Šanderová:
Vidím to “trochu” jinak [361]

Ladislav Rabušic:
Česká sociologie je pouze taková, jací jsou čeští sociologové [363]

Martin Potůček:
Kam kráčí česká sociologie? A co jí schází? [366]

Jadwiga Šanderová:
K bezradnosti zatím není důvod [368]

Recenze

Jan Sedláček:
Gustave Le Bon: Psychologie davu [371]

Jiří Kabele:
Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: O přechodech k demokracii [375]

Jan Kamarýt:
The Evolution of Social Systems. Monographs in Psychobiology: An Integrated Approach, Vol. 3. Ed. by S. A. Corson [378]

Lubomír Kotačka:
Sociologie a životní prostředí [379]

Josef Kandert:
Ladislav Hrdý, Václav Soukup, Alena Vodáková (eds.): Sociální a kulturní antropologie [382]

Vladimír Müller:
Alan Wolf et al.: America at Century’s End [384]

Pavla Horská:
La biographie. Usages scientifiques et sociaux [388]

Zprávy a informace

Immanuel Wallerstein:
Sociologie a historie. Dopis č. 2 předsedy ISA z června 1995 [393]

Helena Kubátová:
Projektovaná životní dráha. Průzkum postojů a preferencí životního stylu teenagerů [394]

Milan Jeřábek:
Přeshraniční problematika na odborných akcích za účasti výzkumného týmu Sociologického ústavu AV ČR [397]

Jiří Sedlák:
I. A. Bláha (1897-1960) [398]

Karel Müller:
Věda, technika a změna: nové teorie, reality a instituce [400]

Michal Illner:
K hodnocení Sociologického ústavu AV ČR [402]

Michal Illner:
Kongresové léto 1995 [403]

Anotace

Dimitris Stefosis, Lenka Bánovcová:
International Sociology 1994 [407]

Ludmila Fialová:
Demografie (nejen) pro demografy [409]

Iva Křížová:
Population and Development Review, Vol. 20 (1994), No. 1 [410]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz