Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 2/1995

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Jiří Musil:
Úvodem. O teorii národa a nacionalismu [147]

Stati

John A. Hall:
Nacionalismy utříděné a vysvětlené [149]

Nicholas Stargardt:
Původy konstruktivistické teorie národa [169]

Bedřich Loewenstein:
My a ti druzí [187]

Hans van Amersfoort:
Institucionální pluralita: Problém, či řešení pro multietnický stát? [201]

Petr Matějů, Klára Vlachová:
Od rovnostářství k zásluhovosti. Česká republika mezi dvěma ideologiemi distributivní spravedlnosti [215]

Miloš Havelka:
Recenzentovy pochybnosti o jedné tezi výše uvedeného článku [240]

Petr Matějů:
Od pochybností filozofa k bezradnosti sociologie [243]

Esej

Miloslav Petrusek:
Dekonstruovaný “Informátor” a sociální konstrukce českého národa [245]

Diskuze

Miloš Havelka:
Úvodem k diskusní výzvě Petra Matějů “Posttotalitní trauma české sociologie” [253]

Petr Matějů:
Posttotalitní trauma české sociologie [255]

Ivo Možný:
Ne mosty: jedno řemeslo [259]

Jiří Kabele:
Trauma sociologie a české čekání na druhý dech [263]

Studenti píší

Klára Vlachová:
Oděv a móda jako sociální fenomén [267]

Recenzce

Libor Musil:
Metody sociální práce [279]

Zprávy a informace

Jiří Buriánek:
Zasedání výkonného výboru ISA v Praze [283]

Miloslav Petrusek:
Česká sociologie 1945-1995 ve službách moci, nebo společnosti? [285]

Jiřina Vacková:
Výzva českým sociologům k autorské účasti na sborníku “J. E. Purkyně dnešku” [288]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz