Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1995

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Marie Čermáková, Hana Havelková:
Úvodem k monotematickému číslu “Gender v sociálních vědách a otázky feminismu” [3]

Stati

Marie Čermáková:
Gender, společnost a pracovní trh [7]

Hana Havelková:
Dimenze “gender” ve vztahu soukromé a veřejné sféry [25]

Alena Vodáková:
Hodnotový svět ženy a jeho paradoxy [39]

Josef Kandert:
Žena v jiných kulturních perspektivách [49]

Jadwiga Šanderová:
Nesnáze s pojmem společenská třída. (Na okraj jedné diskuse) [61]

Esej

Alena Wagnerová:
Emancipace a vlastnictví. Příspěvek do diskuse o chybějících předpokladech pro vznik feminismu v předlistopadovém Československu [77]

Ze sociologických výzkumů

Libora Indruchová:
Žena na ulici. (Stereo)typizace ženy v současné velkoplošné reklamě v České republice [85]

Studenti píší

Martin Hájek:
“Tanec na hraně nože”: strategie konstrukce sociálních problémů. Případová studie dvou skupin [105]

Recenzce

Hana Havelková:
“Druhé pohlaví” s otevřeným koncem [117]

Jaroslava Šťastná:
Ženy v postkomunistických zemích očima západní sociologie [119]

Hana Havelková:
Geoff Dench: The frog the prince and the problem of men [123]

Jadwiga Šanderová:
Rosemary Crompton: Class and Stratification. An Introduction to Current Debates [125]

Zprávy a informace

Marie Čermáková:
K projektům výzkumu ženské populace [129]

Jiřina Šiklová:
Gender Studies Center – Centrum pro Gender Studies [130]

Eva Riečanská:
Časopis Aspekt po čtyřech číslech [131]

Josef Kandert:
Žena v domácnosti a muž na lovu a naopak [133]

Anotace

Hana Maříková:
Feminismus a gender v publikacích [135]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz