Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Czech Sociological Review 2/1994

anglické číslo

Obsah čísla

Obsah

Miloš Havelka:
Editorial Introduction [147]

Stati

Pavel Machonin, Milan Tuček:
A Historical Comparison of Social Structures in the Czech Republic in the Years 1984 and 1993 [149]

Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee, Zdeňka Pechačová:
Economic Change, Inequality and Distress in the Czech Republic [173]

Petr Mareš, Libor Musil:
The Legitimacy of Privatisation. Two Case Studies of Privatised Enterprises [187]

Wladysław Adamski:
Vested Interests Versus Systemic Transformation Strategies in Poland [199]

Tomáš Kostelecký:
Economic, Social and Historical Determinants of Voting Patterns in the 1990 and 1992 Parliamentary Elections in the Czech Republic [209]

Jiří Buriánek:
The Relatively Minimal-Anomic Czech Transition. The Case of Prague [229]

Recenzce

Jan Kamarýt, Oldřich Ševčík:
Jan Keller: Až na dno blahobytu. Ke společenským kořenům ekologické krize [249]

Lubomír Nový:
Hana Librová: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti [251]

Jiří Kabele:
Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: O přechodech k demokracii [253]

Zprávy a informace

Ivana Mazálková:
The Sociology of Industrial Relations: A Question of Continuing or Renewed Importance? [257]

Milada Horáková:
Short-term Labour Migration from the Czech Republic to the Federal Republic of Germany [259]

Michal Illner:
Two Conferences on the Development in East Central Europe [261]

Jan Kamarýt:
A Succesfull International Conference on Relation between Ecology and Democracy [266]

Hana Librová:
Both in Honor of the Photographs of Jindřich Štreit and a Plea for Sociology [266]

The Photographer Jindřich Štreit [269]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz