Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1997

české číslo

Obsah čísla

Miloš Havelka:
Úvodem [387]

STATI

Marie Čermáková:
Postavení žen na trhu práce [389]

Joseph Hraba, Allan L. McCutcheon, Jiří Večerník:
Životní šance mužů a žen v období transformace [405]

PŘEHLEDOVÁ STAŤ

Aleš Burjanek:
Segregace [423]

ZE SOCIOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ

Hana Maříková:
Ženy ve vrcholových politických pozicích [435]

Zdenka Vajdová, Tomáš Kostelecký:
Politická kultura lokálních společenství: Případ tří měst [445]

ROZHOVORY

Jiří Musil, Irena Reifová, Miloslav Petrusek:
Sociologové na konci tisíciletí. Rozhovory z Fóra 2000 [467]

Josef Bečvář:
Za Čeňkem Adamcem [479]

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA

Pavel Machonin:
Výzkum vertikální sociální diferenciace a mobility 1967 dnešníma očima [481]

Miloslav Petrusek:
Jubileum sociologa sršatého a moudrého [487]

RECENZE

J. Sedláček:
Jerzy Szacki (ed.): Sto lat socjologii polskiej. Od Supiskiego do Szcepaskiego [491]

M. Petrusek:
Jiří Šubrt: Civilizační teorie Norberta Eliase [494]

M. Lux:
J. L. Porket: Unemployment in Capitalist, Communist and Post-Communist Economies [497]

J. Keller:
Jiří Sedlák: Inocenc Arnošt Bláha [500]

V. Srb:
Quido Kastner: Osidlování českého pohraničí od května 1945 [501]

ZPRÁVY A INFORMACE

J. Nekuda, T. Sirovátka:
Reflexe uplatnění absolventů vysoké škol [503]

Lubomír Brokl:
arlamenty středoevropských zemí v procesu evropské integrace [506]

Zdenka Mansfeldová:
XVII. světový kongres Mezinárodní společnosti pro politické vědy [508]

Eva Křížová:
Jaké jsou zkušenosti s alternativní medicínou u naší populace? [509]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz