Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 4/1994

české číslo

Obsah čísla

Obsah

Ladislav Rabušic, Ivo Možný:
Několik slov úvodem [412]

Stati

Edmund Wnuk-Lipiński:
Obrat Polska doleva. Sociologická a politická analýza [413]

Radim Marada:
Intelektuálové a ideologie. K Mannheimově koncepci sociálně nezakotvené inteligence [433]

Jan Keller:
Stát jako generalizovaný patron [447]

Ivo Možný:
Pokus o mimoekonomické vysvětlení současné plné zaměstnanosti v České republice [463]

Petr Mareš, Ladislav Rabušic:
Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu [475]

Dušan Lužný:
Nová náboženská hnutí. Konfliktní formy religiozity v diferentním světě [499]

Recenzní stať

Hana Librová:
Zmírnění konzumu jako prestižní forma stylu života v Holandsku [513]

Recenzce

Jan Keller:
Globální problémy – nové iniciativy, nová literatura [523]

Radim Marada:
Andrew Arato and Jean L. Cohen: Civil Society and Political Theory [526]

Jan Kamarýt, Oldřich Ševčík:
Hana Librová: Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti [529]

Tomáš Sirovátka:
Petr Mareš: Nezaměstnanost jako sociální problém [532]

Karel Müller:
Hans van der Loo, Willem van Reijen: Modernisierung [535]

Karel Bertelmann:
Zbigniew Brzezinski: Bez kontroly (Chaos v předvečer 21. století) [537]

Ludmila Fialová:
Readings in Population Research methodology [540]

Zprávy a informace

Ladislav Rabušic:
Škola sociálních studií Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně [545]

Sylva Bartlová, Jiřina Pavlusová, Adolf Žáček:
K počátkům integrace medicíny a sociologie u nás (k 75. výročí založení Masarykovy univerzity v Brně) [546]

Marie Vlachová, Štefan Sarvaš:
Od národních k nadnárodním ozbrojených silám (IV. výroční konference ERGOMAS) [548]

Jaroslav Krejčí:
Výzkum sociálně kulturní plurality [550]

Hana Librová:
Na oslavu fotografií Jindřicha Štreita a na obranu sociologie [551]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz